PLANNING CLASS TRAINING 2019

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
13.00
Power Training - Stefano
13.00
13.30
Power Training - Stefano
13.00
13.30
13.30
Circuit Training - Stefano
13.30
14.00
Circuit Training - Stefano
13.30
14.00
18.00
18.30
Cardio Training - Stefano
18.30
19.30
19.00
19.30
20.00

Lunedì

Martedì

 • Power Training - Stefano
  13.00 - 13.30
 • Circuit Training - Stefano
  13.30 - 14.00
 • 19.00 - 20.00

Mercoledì

Giovedì

 • Power Training - Stefano
  13.00 - 13.30
 • Circuit Training - Stefano
  13.30 - 14.00
 • 19.00 - 20.00

Venerdì

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
19.00
19.30

Martedì

Giovedì

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
18.30
Cardio Training - Stefano
18.30
19.30
19.00

Venerdì

 • Cardio Training - Stefano
  18.30 - 19.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
13.30
Circuit Training - Stefano
13.30
14.00
Circuit Training - Stefano
13.30
14.00

Martedì

 • Circuit Training - Stefano
  13.30 - 14.00

Giovedì

 • Circuit Training - Stefano
  13.30 - 14.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
13.00
13.30
18.00
18.30

Mercoledì

Venerdì

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
18.30
19.00
19.30
20.00

Lunedì

Mercoledì

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
13.00
Power Training - Stefano
13.00
13.30
Power Training - Stefano
13.00
13.30

Martedì

 • Power Training - Stefano
  13.00 - 13.30

Giovedì

 • Power Training - Stefano
  13.00 - 13.30
No corsi available!